Vacature

Penningmeester SKVGOL

WIJ ZOEKEN EEN PENNINGMEESTER/BESTUURSLID
Als penningmeester heb je affiniteit met het beheren- en verwerven van gelden.

In verband met opvolging, zijn we op zoek naar een penningmeester.

Hij/zij heeft, als penningmeester, de volgende taken:

 • Beheert de bankrekening(en) en voert daarvoor de benodigde financiële administratie.
 • Zorgt ervoor dat vrijwilligers en bestuursleden, binnen de gestelde termijn, de ingediende declaraties en/of andere vergoedingen betaald krijgen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Zorgt ervoor dat richtlijnen c.q. voorwaarden m.b.t. de subsidieregeling van de diverse instanties bij het bestuur bekend zijn en worden opgevolgd.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie van de Stichting.
 • Heeft contact met de voorzitter en secretaris indien financiële acties opvolging vereisen.
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de opgestelde begroting.
 • Stel jaarlijks een sluitende begroting op.
 • Ontvangt jaarlijks de kascommissie ter controle van de financiële administratie.
 • Neemt deel aan de besluitvorming m.b.t. de verdere beleidsontwikkeling van de Stichting.
 • Bezoekt, volgens rooster, de periodieke vrijwilligersbijeenkomsten

Wat verwachten wij van onze penningmeester:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting,
 • Teamverband kunnen werken,
 • Bekendheid met het voeren van een digitale financiële administratie,
 • Onbesproken gedrag,
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen
 • Liefst woonachtig in de buurt van provincie Limburg

Wat kunnen wij de penningmeester bieden:

 • Een goed vrijwilligersbeleid;
 • Goede inhoudelijke begeleiding van vrijwilligers;
 • Inspraak in de uitvoering van hun werkzaamheden en arbeidsomstandigheden;
 • Scholingsmogelijkheden;
 • Werkervaring opdoen met projectmatig werken;
 • Goede waardering en beloning van vrijwilligers.
 • Een reis/onkostenvergoeding en verzekering.

Solliciteren?

Stuur je reactie uiterlijk 19 maart 2022 naar Gérard Cloin: secretaris@dekoepellimburg.nl