Vacature

Voorzitter

Stichting Koepel Veteranen- en andere Geüniformeerden Organisaties Limburg (SKVGOL) zoekt per 1 juli een nieuwe voorzitter.

DOELSTELLING VAN DE KOEPEL

De Koepel zet zich in voor bevordering van respect, waardering en erkenning van geüniformeerden in Limburg. Denk bijvoorbeeld aan brandweer, politie, Boa’s, douane- en ambulancepersoneel en defensiemedewerkers. De Koepel wil bijdragen aan en gebruik maken van de kennis en kunde van haar netwerk ten dienste van haar doelgroep. Hierbij ziet zij het ook als haar taak financiële ondersteuning te bieden bij activiteiten die specifiek bijdragen aan de missie en visie van de Koepel.

WIJ ZOEKEN EEN VOORZITTER/BESTUURSLID

Als voorzitter ben jij de aanjager en kartrekker van een jonge stichting die bruist van de ambitie. Omdat het bestuur nog midden in het traject zit van ontdekken hoe de stichting het beste vorm kan krijgen, willen we ook jonge mensen oproepen om te solliciteren. In verband met een overdrachtstermijn willen we je vragen om vanaf juni beschikbaar te zijn.

In verband met opvolging zijn we op zoek naar een voorzitter met het volgende takenpakket:

 

 • Overziet de grote lijnen en doelstellingen van de stichting en houdt hierop koers.
 • Onderhoudt contact met het bestuurlijk en geüniformeerden netwerk in Limburg, als ook het contact met zusterorganisaties op regionaal en landelijk niveau.
 • Geeft leiding aan het bestuur in de rol van meewerkend voorman/voorvrouw.
 • Heeft een leidende rol in de totstandkoming van het jaarplan.
 • Maakt het jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur en de voortgang aan de hand van het opgestelde jaarplan.
 • Is het gezicht van de stichting bij regionale bijeenkomsten en herdenkingen en is indien gewenst in staat tot spreken in het openbaar.
 • Zit de bestuursvergaderingen voor.
 • Onderhoudt op regelmatige basis contact met de Raad van Advies.

Wat verwachten wij van onze voorzitter:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting,
 • In teamverband kunnen werken,
 • Ervaring met leidinggeven in een complexere bestuurlijke omgeving,
 • Affiniteit met de doelgroepen van de stichting,
 • Verbindende en inspirerende aanjager die niet bang is om zelf de handen uit de mouwen te steken,
 • Beschikt over een groot netwerk in (bestuurlijk) Limburg en landelijk, bij voorkeur ook binnen de doelgroepen,
 • Onbesproken gedrag,
 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen

Wat kunnen wij de voorzitter bieden:

 • Een goed vrijwilligersbeleid;
 • Goede inhoudelijke begeleiding van vrijwilligers;
 • Inspraak in de uitvoering van hun werkzaamheden en arbeidsomstandigheden;
 • Scholingsmogelijkheden;
 • Werkervaring opdoen met projectmatig werken;
 • Goede waardering en beloning van vrijwilligers.
 • Een reis/onkostenvergoeding en verzekering.

Solliciteren?

Reacties graag vóór 24 mei sturen aan Gérard Cloin: secretaris@dekoepellimburg.nl