Wie zijn wij

De Koepel voor Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg wil verbinden en waarderen!

De Koepel voor Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg wil verbinden en waarderen!

In januari 2021 is de Stichting Koepel voor Veteranen- en Geüniformeerden Organisaties Limburg opgericht. Een stichting die uniek is in Nederland omdat voor het eerst Politie, Brandweer, Ambulancedienst, BOA’s, Defensie en Douanedienst in één organisatie zijn samengebracht. Inmiddels timmert de Koepel stevig aan de weg

De naam van onze stichting is een mond vol en zelfs de afkorting SKVGOL is om over te struikelen. Zelf spreken we altijd van de Koepel omdat dit het meeste recht doet aan de doelstellingen van onze organisatie: het leveren van een actieve bijdrage aan de waardering van en het respect voor de mensen werkzaam bij de geüniformeerde diensten. De Koepel vormt als het ware een paraplu over deze diensten. Want wat geüniformeerden onderling verbindt is niet alleen het uniform, eenzelfde wijze van omgang en cultuur en vaak ook nog eenzelfde taal. Het is vooral datgene waar iedere dienst vanuit zijn specialisme voor staat: de dagelijkse inzet voor de veiligheid en gezondheid van de burgers zowel in binnen als buitenland. De Koepel staat achter de mensen die een stap naar voren doen, wanneer anderen een stap terug doen.

Kenmerkend voor de Koepel is de aandacht voor de doelgroep en advies op maat middels een zorgloket. Daarnaast zetten wij de levensverhalen en operationele ervaringen van onze achterban op gepaste wijze in in de communicatie met burgers, jong en oud, in diverse projecten. De Koepel ziet het als een van haar kerntaken om mee te helpen het verhaal van de doelgroep uit te dragen. Hiermee wil de Koepel waardering en respect voor de geüniformeerden en hun thuisfront bevorderen bij de burgers. De Koepel wordt gedragen door vrijwilligers die zich op een of andere manier verbonden voelen met deze missie. Om onze missie en visie te laten groeien, zijn we voortdurend op zoek naar gedreven mensen die samen met ons vorm willen geven aan die missie en visie in een aantal projecten.