ClubTour Sittard

Op 12 december 2021 beleefde de ClubTour zijn laatste concert in Sittard.

Onder strenge coronamaatregelen werd er muziek gemaakt. Drie gezelschappen gaven hun muzikale prestaties aan het aanwezige gehoor. Bij het concert is deze keer een voordracht gehouden door Menno Smeelen, oud marine officier.

Hij wist de zaal te boeien met zijn ervaringen in zijn Middellandse Zee missie voor de kust van Libanon. Gedurende meer dan zes maanden hielden zij daar de leveringen in de gaten voor de UNIFIL-missie aan de haven van Beiroet. Zijn verhaal ging niet uitsluitend over het militaire deel van de missie. Ook de impact die het had op zijn privé leven kwam in beeld.

Ook voor de mensen in de organisaties die in SKVGOL zijn opgenomen zoals politie, brandweer, ambulancedienst, douane, BOA’s en defensiepersoneel maakte hij zich sterk voor “Waardering, Erkenning en Respect” voor het werk dat zij in en voor de maatschappij verrichten.

Zijn ervaring dat Vrede een prijs heeft en dat we samen daar zorg voor moeten dragen voor de handhaving ervan, kwam goed over bij het publiek. Zij bedankten hem met een applaus en daarna namen de musici weer bezit van het gehoor en overgoten het publiek met hun muzikale optredens.