Gemeente Gennep schenkt Anjerperk

Op 11 mei 2024 heeft Burgemeester Teunissen van Gennep het anjerperk aangeboden aan de Veteranen in de gemeente Gennep. Na een lange zoektocht is het Vrijheidsplein gekozen als locatie. Onder het toeziend oog van Veteranen, burgers uit de gemeente en genodigden zijn de laatste anjers geplant.

Het anjer perk is in enkele opzichten bijzonder. Het is tot stand gekomen door gezamenlijke inspanningen van bedrijven en mensen uit de gemeente.

Op de eerste plaats is in het perk een loot gepland van de Ana Frank-boom (van de boom uit de tuin van het Achterhuis), Die staat als teken voor Vrede en Vrijheid.

Zoals het spreekwoord zegt: “Vele handen maken het werk ligt”, zo hebben velen, ieder op een eigen wijze medewerking verleend aan de totstandkoming ervan. De V van het Veteranenteken is in cortenstaal uitgevoerd en ingepland met ilex. Het ontwerp is gemaakt door Theo van der Sluis en het laswerk is Gennep. Door de firma Bovema zijn alle faciliteiten beschikbaar gesteld voor het snij- en laswerk. Door Veteranen vereniging Noord-Limburg (VVNL) en de Stichting Koepen voor Veteranen en andere Geüniformeerden Organisaties in Limburg (SKVGOL) is financiële ondersteuning verleend. Als laatste en niet te vergeten is de ondersteuning van de ambtenaren en de gemeente van groot belang geweest,

Na de onthulling hebben we met alle aanwezigen nog een glas geheven op deze heuglijke gebeurtenis.

VVNL bedank alle ondersteuners voor hun support.uitgevoerd door drie leerlingen van het Elzendaalcollege.