SKVGOL in de boot bij Stichting “Nu of Nooit”

Bezoek aan de Wereldhaven Rotterdam 4 september 2022

Met een delegatie van 48 personen hebbende Limburgers laten zien dat ze ook in het zuidoosten van Nederland mensen in geüniformeerde beroepen hebt die onze erkenning en waardering verdienen. Zelfs het vroege tijdstip waarop zij van uit huis moesten vertrekken, heeft niet voor afschrikking geleid. Vanaf 09.30 uur inschepen en vertrek om 10.30 uur bracht een gezelschap van 270 personen met de “Eureka” op de grote rivieren. Zelfs het weer heeft na een bijzonder warm welkom de tocht vanuit de Uilenhaven in Zwijndrecht begeleid. Daarmee is de sfeer van de dag getekend. Oude bekenden ontmoeten elkaar in een kameraadschappelijke sfeer. Nieuwe vriendschappen ontstonden en verhalen zijn uitgewisseld. Vanaf het water werd ons een prachtig in en uitzicht gegeven op de bedrijvigheden in en rond de Rotterdamse haven. Zichtbaar wordt hier het grote economische belang van de Wereldhaven. Met een prima verzorgde lunch is de inwendige mens niet vergeten. Veel dank was er ook voor de hulp die jonge studenten aan de VeVa-opleiding aan deze dag gegeven hebben. Voldaan en tevreden vertrokken allen rond 17.00 uur huiswaarts. Het succes van deze dag doet al weer uitkijken naar een nieuwe tocht. Daar ligt een mooie uitdaging voor volgend jaar.

Voor meer informatie zie: https://nu-of-nooit.com